HCD : TỔ CHỨC THÀNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

ĐHĐCĐ thường niên HCD 2020: Ngày 25 /4/ 2020 HCD –INVESTPRO đã tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nghe ban lãnh đạo Công ty báo cáo và thông qua các báo cáo tờ trình với 100% tỷ lệ biểu quyết / tỷ lệ đại biểu ( Cổ đông tham dư ), Các đại biểu cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong giai đoạn khó khăn chung của thị trường do dịch Covid_19 kéo dài nhưng Ban lãnh đạo vẫn hoàn thành các mốc doanh thu và lợi nhuận đề ra, cụ thể:

-      Giữ vững trị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa và bao bì nhựa tại Việt Nam

 

 Hình Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HCD đã diễn ra ngày 25/04

- Tiếp tục phát triển sản phẩm túi siêu thị, đẩy mạnh dòng sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn Cho năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 750 tỷ và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài việc tiếp tục nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng sản xuất, Công ty đưa ra định hướng trong mọi lĩnh vực hoạt động.

*Mảng thương mại: Doanh thu mảng thương mại kế hoạch sẽ đi ngang, Hoạt động thương mại sẽ tiếp tục được tái cơ cấu nhằm giảm các khoản phải thu ngắn hạn và cải thiện tỷ suất lợi nhuận. - Phát triển mở rộng thị trường: Chủ động đẩy mạnh thị trường trong và ngoài nước, đặc biết sẽ phát triển mảng sản xuất và thương mại sản phẩm vật liệu hoàn thiện mới đó là ‘’ tấm ốp tường và sàn nhựa SPC ‘’.

*Bất động sản khu công nghiệp: Khai thác các dự án và đất khu công nghiệp để phát triển mảng cho thuê nhà xưởng

Về ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh của HCD, ông Dũng cho biết: sản phẩm của Công ty là sản phẩm thiết yếu, liên quan tới lương thực thực phẩm nên ít bị ảnh hưởng. sản lượng 3 tháng đầu năm của HCD ước tăng trưởng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, Công ty cũng xin trình phương án tăng vốn mở rộng quy mô sản xuất, nhằm mục đích mở rộng sang lĩnh vực sxkd vật liệu hoàn thiện mới trong ngành xây dựng. 

 

 Hình ảnh minh họa

Bảng chi tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2020, 2021và 2022 ( đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ Tiêu

2020

2021

2022

Doanh thu thuần

750,000

800,000

850,000

Lợi nhuận trước thuế

18,000

20,000

22,000

Lơi nhuận sau thuế

16,000

18,000

20,000

Vốn điều

515,900

515,900

515,900

Cổ tức

5-10%

5-10%

5-10%

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được đẩy mạnh tối đa và bắt đầu ghi nhận thành quả lĩnh vực kinh doanh mới trong ngành sản xuất vật liệu hoàn thiện xanh – than thiện môi trường.

HCD - News


Chia sẻ bài viết: 

Tags: