Hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt.

HCD - INVESTPRO : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD ( MÃ CK: HCD) xin công bố thông tin chi trả cổ tức 5% bằng tiền tới Quý cổ đông và nhà Đầu tư như sau
Theo Nghị quyết HĐQT số 0907/2021/HCD/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức và danh sách hưởng quyền nhận cổ tức chốt ngày 17/09/2018 về việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền của năm 2017. Hôm nay, ngày 16/08/2021 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt như đã nêu trên. 
Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, nhà Đầu tư biết để thực hiện nhận tiền theo quy định. 
Quý cổ đông, nhà đầu tư có thắc mắc hoặc yêu cầu xin thông báo về công ty theo thông tin liên hệ:

Điện thoại: 04.33518419
Hotline: 0965.067.772
Email: info@hcdgroup.com.vn
Chia sẻ bài viết: 

Tags: