Quan hệ cổ đông

Thông tin về Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022 Lần thứ nhất

Thông tin về Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022 Lần thứ nhất (4/29/2022)

 Thông tin về Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022 Lần thứ nhất Xem chi tiết
Công bố lợi nhuận QI/2022 sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ

Công bố lợi nhuận QI/2022 sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ (4/19/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản Xuất và Thương Mại HCD giải trình về việc: Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 tăng 1117,31% so với cùng kỳ năm trước. 
   Nguyên nhân được xác định là do giá hạt nhựa vẫn đang trên đà tăng mạnh. Ngoài ra, công ty còn nhận được một phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần của công ty liên kết.
Xem chi tiết
Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 của HCD

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 của HCD (4/5/2022)

  Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Tin tức mới nhất